Esteu pensant en llogar o vendre el vostre pis, local o casa ?
Penseu que tots els API o Administradors de Finques  «treballen igual» ?
Sabeu si aquest professional que gestionarà el vostre patrimoni està capacitat legal i professionalment per la seva feina?

A Catalunya, per sort, tot això ho tenim regulat per la  Llei de l’Habitatge ( Llei 18/2007 de 28 de desembre), que ordena els següents 4 REQUISITS als API:

a ) Disposar d’un establiment obert al públic.
b ) Estar en possessió de la capacitació professional exigida legalment.
c) Disposar una pòlissa de responsabilitat civil, que el permeti respondre patrimonialment en l’exercici de la seva mediació.
d) Estar inscrit al exclusiu registre català d’agents immobiliaris (AICAT).


Però a mes a mes,  la Generalitat els imposa les següents 4 OBLIGACIONS:

a ) Actuar amb diligència, responsabilitat i amb subjecció a la legalitat de consum vigent.

b ) Tenir signada una nota d’encàrrec abans d’iniciar la seva tasca, per tal de poder fer publicitat i tancar el negoci amb èxit.
c ) Recollir en aquest mandat exclusiu les dades següents: 1r ) La identitat de l’agent i el seu nº AICAT.  2n ) La identitat dels propietaris. 3r ) El termini de l’encàrrec. 4t ) Els paràmetres de la gestió. 5è ) El detall de les càrregues i afectacions . 6è ) El preu de l’oferta. 7è) La retribució de l’agent, que serà sempre a èxit. 

d) Disposar de fulls oficials de reclamació i denúncia.

Però amb tot i això, els radicals canvis soferts pel mercat immobiliari, que l’ ha retrotret  als preus del començament del  mil·lenni, obliguen que aquest Agent Immobiliari domini les següents  20 HABILITATS PROFESSIONALS I PERSONALS que l’acreditin com un veritable expert del sector.  

Així doncs, faci’s segur que quan el tingui que contractar, aquest domina les següents facultats indispensables per defensar amb èxit la gestió que rebi per encàrrec, només així es segur que estarà davant d’ un veritable  AGENT IMMOBILIARI D’ EXIT. Prengui nota:

1   ÉS EMPÀTIC: Sap escoltar  i és pacient.
2 . TÉ VALORS: La veritat, la transparència, la claredat, el rigor, l’honradesa i la humanitat han d’estar en el seu codi professional.
3 . ÉS PROFESSIONAL:  S’està formant constantment. Coneix a cegues el producte, el mercat, la situació micro i macroeconòmica i la legislació vigent. Realitza plans de màrqueting personalitzats. Assessora al client abans, durant i després de l’operació. Es eficient amb el seu temps.

4 . TÉ PASSIÓ: Estima la professió. Gaudeix amb el seu treball. És entusiasta.
5 . DOMINA LA TECNOLOGIA: Té una base de dades impecable.
6 . ÉS COMUNICATIU I BON NEGOCIADOR: És un orador persuasiu que comunica fluidament i domina l’art de la negociació .
7 . AQUESTA HIPER – ESPECIALITZAT: És un expert en la seva zona d’actuació. Està focalitzat. Sap ser diferent.
8 . ÉS SEGUR DE SI MATEIX I ÉS ASSERTIU: Té una alta autoestima i una gran capacitat resolutiva. Demostra seguretat i serietat .
9 . SERÀ PERSEVERANT: És responsable. És organitzat. És resolutiu.
10 . SERÀ FIDEL AL COMPROMÍS: Està compromès amb la professió, amb la comunitat, amb el producte i amb el client .
11 . SAP ADAPTAR-SE: Està obert al canvi. És flexible.
12 . SERÀ GENERÓS: Sap competir adequadament i col·laborar eficaçment amb la resta de professionals de l’entorn. Sap treballar en equip i compartir.
13 . HA DE SER DINAMIC: Atén amb rapidesa. Té agilitat mental.
14 . TRANSMET PLENA CONFIANÇA: Té una bona reputació.
15 . SAP PRIORITZAR: Sap que el client és el primer  i té vocació de servei.
16 . L’OPTIMISME ÉS LA SEVA DIVISA: La seva actitud és sempre positiva .
17 . DOMINA LA PSICOLOGIA EMOCIONAL: Té habilitats socials.
18 . SERÀ PROACTIU I VALENT: Sap mirar mes enllà. Arrisca amb èxit.
19 . ES  CREATIU: Té imaginació per buscar el benefici del client. És innovador.
20 . HA SABER ESTAR I TRANSMETRE UNA IMATGE D’ÈXIT: Sap que “una bona imatge i uns impecables modals li obriran portes principals”.   I doncs, ara que ja sap com ha de ser un Agent d ‘ Èxit i que farà aquest per vostè … ens hi posem a treballar ?

Miguel Angel ROMERO POLANCO
Advocat exercint nº 38720
Agent de la Propietat Immobiliària nº 3002
Administrador d’ Finques nº 4945
AICAT ( Agent Registrat Generalitat nº 1436 )
Agent internacional CRS – SPAIN
Director Comercial de FINCAS SAN ANDRES des de 1980