Amb les xifres a la mà, és ben cert que vivim en un país de propietaris: el 84% dels espanyols posseïm un habitatge.  Una xifra molt superior a la resta d’Europa.

En concret, el 78% constitueixen la llar habitual, un 11% són segones residències i el 7% es destina al lloguer.

Però el 4% restant correspon a habitatges desocupats!!

 I ens sorprèn per causa de l’alta i segura rendibilitat que suposa posar un immoble en lloguer.

La falta d’oferta, la clau de la rendibilitat

La principal raó que fan encarir els lloguers és la falta d’oferta. Aquest factor, combinat amb una demanda en augment, fa que al nostre país els preus pugin, especialment en localitats com Barcelona i Madrid, on els pisos en lloguer estan molt buscats i els arrendataris han de fer front a una competència molt dura per a fer-se amb un pis. Aquests imports fan que, malgrat la llei de contenció de lloguer vigent a Catalunya,  els propietaris de pisos vegin en el lloguer una oportunitat d’aconseguir uns rendiments 12 vegades mes alts que comprant Deute Públic.

I si no em paguen?

La principal por dels arrendadors és patir  un impagament. Però malgrat això iniciar un desnonament en un lloguer, amb l’ajut d’un  Administrador de Finques- Advocat, és més fàcil i ràpid que fer-ho en els casos d’hipoteques.

En cas d’arrendament només cal acreditar la morositat, mentre que en les hipoteques, la llei obliga els bancs a obrir una mediació, així com a intentar una proposta de pagament prèvia al desnonament.

Per aquest motiu, un 90% dels desnonaments són sobre finques llogades.

 I si em relloguen i sobreocupen el pis?

La llei deixa clar que el subarrendament només serà legal si es fa amb el consentiment de l’arrendador i no supera la ratio que marca la Cèdula d’Habitabilitat. Si el propietari el descobreix, estaria en el dret de resoldre el lloguer.   

I si me l’ocupen ?

L’ocupació il·legal d’un habitatge, ja sigui qualificada com a usurpació o com a violació de domicili, és un dels riscos més clars de mantenir un pis desocupat. En aquest sentit, és important diferenciar els conceptes de violació de domicili i usurpació d’habitatge que, encara i ser semblants, jurídicament tenen un significat molt diferent

La violació de domicili és el delicte pel qual quelcom, sense habitar a la casa d’un altre, entra en ella de manera violenta o no amb la intenció d’ocupar-la.

En canvi, la usurpació es dona quan s’ocupa un immoble, romanent dins i en contra de la voluntat del seu propietari, rebentant el pany per a així accedir al pis que ocupen.

I qui ha de pagar les despeses de conservació?  

La llei ho deixa clar: els propietaris han de pagar els treballs de conservació del pis per a mantenir la seva habitabilitat, excepte que aquests hagin de realitzar-se per un mal ús de l’inquilí o que siguin fruit del desgast ordinari, ja que en aquest cas li correspon a ell.

Així, en el cas dels escalfadors, electrodomèstics o instal·lacions, si aquests s’espatllen pel transcurs de la seva vida útil, la seva substitució o reparació li correspondria al propietari. En canvi, si la reparació consisteix en una petit desperfecte, li correspon a l’inquilí. Per tot això, el vostre API deixarà ben clars quines despeses paga cadascun.

Màxima seguretat, menys riscos

Per a llogar de manera tranquil·la, el millor és sempre tenir contractada una assegurança d’impagament que es faci càrrec de gestionar el llançament, pagui les rendes fins a 12 mesos,  així com els danys que pugues rebre el pis. Això és així perquè abans de signar el contracte, l’ asseguradora i l’ API fan un examen de risc i sospesen junts si el candidat pot fer front al lloguer.

Com passa amb gairebé tot, llogar té els seus pros i les seves contres, però en termes de rendibilitat és sempre la millor opció, ja que existeixen mecanismes de sobres per a minimitzar els riscos.

I ara, que ja sabeu com posar en rendiment el vostre patrimoni, ens posem a llogar ben segurs amb l’ajut d’un API Col·legiat?

Miguel Angel ROMERO POLANCO
Advocat exercint nº 38720
Agent de la Propietat Immobiliària nº 3002
Administrador de Finques nº 4945
AICAT (Agent Registrat Generalitat nº 1436)
Agent internacional CRS-SPAIN
Director Comercial de FINCAS SAN ANDRES des de 1980