Nos preocupa tu privacidad En pisos.com utilizamos cookies propias y de terceros para dar un servicio satisfactorio mediante cookies técnicas, de personalización y para fines analíticos. pulsa AQUÍ para más información. Puedes aceptar todas las cookis pulsando el botón "aceptar" o configurarlas o rechazar su uso pulsando
Aceptar Rechazar todas Configurar

NOVA NORMATIVA DE LLOGUERS PER A ZONES DE MERCAT TENSIONAT DES DE MARÇ 24

 Com segur que ja heu escoltat darrerament, arran de l’entrada en vigor de Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, el Ministerio de Vivienda ha publicat al BOE del 15 de març de 2024 una resolució que dota d’eficàcia a la declaració de la Generalitat per la qual es declara per 3 Anys com a zona tensa el mercat de la ciutat de Barcelona, junt amb altres 140 municipis.

 I això que comporta per al mercat de lloguer andreuenc?. Doncs ara com a experts en la gestió eficient de lloguers que som des de 1980, us expliquem al detall les 5 novetats normatives que heu de tenir en compte!

1º)  Definició de gran tenidor:

 A la nostra comunitat autonòmica, tindrà la condició de gran tenidor:

a)      La persona física o jurídica que sigui titular de 5 o més immobles d’ús residencial.

     b)      La persona física o jurídica que, sense complir amb les característiques anteriors, sigui titular a tota Espanya de més de 10 immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m2 d’ús residencial, excloent en tot cas garatges i trasters.

2º)  Noves obligacions de transparència i informació:

 Els propietaris, amb l’ajut imprescindible  (ara més que mai ! ) dels seus API i ADMINISTRADORS DE FINQUES, que lloguin els seus habitatges a una àrea tensa estan obligats a:

1º)  Indicar que el pis es troba en una zona declarada com a àrea tensa.

2º) Fer constar en el contracte  la quantia del darrer lloguer que hagués estat vigent en els darrers 5 anys.

3º) Fixar el valor atenent a l’índex de referència de preus de lloguer publicat a:  https://serpavi.mivau.gob.es/

4º) Tanmateix, segueixen vigents les obligacions d’informació i transparència amb la publicitat de l’índex que correspongui.

3º)  Pròrroga de 3 anys als contractes signats a partir del 26-5-23 en zona tensa.

 A les zones de mercat residencial tensionat, quan finalitzin els contractes signats a partir de Maig de 2023, i si perviu en aquell moment l’habitatge dins de l’àrea tensa, l’arrendatari podrà sol·licitar una pròrroga de 3 anys. Els contractes vigents, signats amb anterioritat no poden demanar aquesta pròrroga.

 4º) Amb l’entrada en vigor de la zona tensa catalana s’activen noves bonificacions fiscals:

 Amb efectes per als lloguers celebrats a partir del 25-5-23, s’introdueixen les següents reduccions del rendiment net positiu aplicables a l’IRPF als arrendaments d’immobles destinats a habitatge.

 Així, en una  zona declarada tensa, els propietaris arrendadors tindran una reducció del rendiment net positiu del: 

 a)   90 % si el nou contracte minora la renda del nou  lloguer més d’un 5 % respecte de la darrera renda del contracte anterior 

 b)  70 % si l’habitatge és el primer arrendament i el llogater té una edat entre 18 i 35 anys, o quan l’arrendatari sigui una administració pública o entitat sense ànim de lucre.  

 En la resta de contractes de lloguer que no puguin acollir-se als paràmetres anteriors, la reducció del rendiment net per als titulars persones físiques, serà del:

 a)       60 % quan l’habitatge hagués estat objecte d’una actuació de rehabilitació en els dos anys anteriors a la celebració del nou lloguer.

 b)      50 % a la resta dels casos.

5º) Increment d’un 10% addicional de la renda en zona tensa.

La llei preveu certes excepcions que permeten incrementar la renda un 10% un cop calculada la renda (tan sols en el cas del càlcul de la renda per remissió al contracte anterior més clàusula d’actualització en el supòsit que n’hi hagués), així:

 a)      Quan l’habitatge hagués estat objecte de rehabilitació segons el previst  a l’apartat 1 de l’article 41 del Reglament de l’IRPF, que hagués finalitzat els dos anys anteriors a la data de signatura del nou lloguer  

b)      Quan en els dos anys anteriors a la data de signatura, s’haguessin finalitzat actuacions de rehabilitació o millora de l’habitatge on s’hagi acreditat un estalvi d’energia del 30%.

c)      Quan en els dos anys anteriors a la data del nou lloguer  haguessin finalitzat actuacions de millora de l’accessibilitat.  

d)      Quan el contracte d’arrendament se signi per un període de 10 anys o més, o bé estableixi un dret de pròrroga al qual es pugui acollir voluntàriament l’arrendatari que li permeti de manera potestativa prorrogar el contracte en els mateixos termes i condicions durant un període de 10 anys o més.

I ara, que ja teniu 5 pinzellades de com aplicar aquesta complexa normativa en matèria de lloguers sense caure en sancions, voleu fer-ho acompanyats i amb l’assessorament expert d’un API i ADMINISTRADOR DE FINQUES col·legiat,  sense renunciar a  l’Èxit i la Bona Sort immobiliària, que us sembla si caminen junts?

 Miguel Angel ROMERO POLANCO

Administrador de Finques col·legiat des de 1997

API 3002

AICAT 1436  ( Agent Immobiliari Registrat Gencat )

Gerent de FINCAS SAN ANDRES