Ser Agent de la Propietat Immobiliària col·legiat/da  (API) es una filosofia de vida. Una forma d’entendre la professió des de la passió i la vocació de servei, però també una gran responsabilitat donat que en garantim un segell de seguretat pels nostres clients.

Des de l’any 2000 no és obligatori estar col·legiat/da per poder exercir com a agent immobiliari/a, però els API col·legiats apostem per l’acompliment  digne de la nostra  professió amb l’assumpció d’uns compromisos amb la societat i el treball responsable.

D’aquí neix el CODI ÈTIC que subscrivim per a garantir la nostra tasca envers el mercat.

El nostre codi ètic, actualitzat l’any 2021 pel Col·legi API Bcn com a resposta que suposa el repte d’una nova societat que demanda seguretat, valors i principis d’equilibri, és la  raó de ser de la professió i la garantia que qualsevol ciutadà tindrà la possibilitat d’accedir a la compravenda o al lloguer d’un immoble amb les garanties ètiques i legals que això suposa.

En definitiva, quan un API s’adhereix al codi ètic, està alhora  garantint els clients la formació necessària per a garantir tots els drets i les obligacions derivats d’una transacció immobiliària.

Sense ètica, sense uns principis i uns valors rigorosos, sense un alt nivell de compromís i d’actualització persistent dels coneixements, res d’això seria possible.

Per això  els API arrelats des de desenes d’anys al nostre estimat Sant Andreu, i que l’hem vist créixer des de la seva configuració rural-industrial fins al poble urbà obert al futur que ara és, ens comprometen a desenvolupar la nostra  activitat d’acord amb uns principis sòlids que són, precisament, aquells que ens converteixen un API en els professionals immobiliaris de referència del mercat

L’API enfront de la societat

 Respecte al dret d’accés a un habitatge digne

Tal com reflecteix la Constitució espanyola, totes les persones tenen dret a un habitatge digne i adequat. Per això, l’API actuarà sempre protegint els drets dels consumidors i els usuaris.

 Igualtat i no discriminació

L’API  manté en tot moment, un criteri d’igualtat sense fer diferències en les condicions, ni privilegis per estatus social o econòmic, ni per ideologia, creença, raça, sexe, religió, estat familiar, orientació sexual o identitat de gènere.

L’API amb el client

Qualitat de servei

El principal objectiu de l’ API serà garantir la satisfacció del client.  Això el permetrà  mantenir un alt nivell de qualitat de servei i, no només estar a l’altura de les seves expectatives, sinó superar-les.

Transparència

La credibilitat de l’API com a professional està fortament vinculada a la seva capacitat per a transmetre tota la informació relativa a l’operació, en tots els aspectes, per tal que el client pugui decidir, amb assessorament, més encertadament.

Confidencialitat

La informació directa o indirecta que rep un API és absolutament confidencial i es  gestiona  sempre amb total discreció.

Els nostres valors

Vocació de servei

Els API, creiem fermament que tots els ciutadans tenen dret a una experiència immobiliària segura i adequada a les seves necessitats, però amb plenes garanties respecte la llar que desitgen habitar i la vida que desitgen gaudir.

Capacitat professional

Un API té un coneixement profund de la professió i un compromís per la millora constant, reciclant-se permanentment per atendre les necessitats dels consumidors.  Aquesta contínua recerca de l’excel·lència per anticipar-se a les necessitats és precisament el veritable valor professional d’un API.

Honestedat

La integritat és el nostre gran actiu, que alimenta dia rere dia la confiança dels nostres clients. Només actuant amb imparcialitat i justícia, sense cap mena de motivació personal, de manera objectiva i amb independència professional ens fem conseqüents i complim els nostres compromisos.

Així de clar, així de simple!

Per això tenim el nostre codi ètic penjat a l’entrada dels despatxos, perquè n’estem orgullosos de la nostra passió i del nostre compromís.   

I ara, que ja saps el que un API Col·legiat t’ofereix i et garanteix, posaràs l’esforç de tants anys d’estalvi en altres mans?

 Miguel Angel ROMERO POLANCO
Delegat Territorial del Col·legi API per a Sant Andreu-Bcn Nord
Gerent de FINCAS SAN ANDRES .

Ser API es una filosofía de vida Ser API es Ser API.