Vol saber amb certesa quan val la seva llar, el seu local o el seu patrimoni hereditari?, doncs sàpiga que abans de posar en el mercat una propietat immobiliària, s’ha de conèixer sense marge de dubte el preu de mercat, comparant la seva ubicació, característiques i estat, amb altres propietats similars que s’han venut recentment.

Valoració o Taxació

Si el que es necessita és un document oficial, que certifiqui el valor de l’habitatge, s’ha de sol·licitar una taxació. És l’habitual quan es donen circumstàncies com:

 1. Quan un comprador necessita finançar-se mitjançant un préstec hipotecari.
 2. Si existeix un repartiment de béns d’una herència.
 3. El  moment d’una separació o divorci.

Però si vostè està pensant a vendre el seu be més preuat, sàpiga que una valoració d’un Agent de la Propietat Immobiliaria ( API)  li permetrà  estimar el preu més adequat de sortida, ja que es basa en encreuaments de dades amb altres habitatges o testimonis.

Per això, els  API  que habitualment treballem amb mandats d’exclusiva compartida, realitzem un estudi professional de valoració, basat en testimonis de propietats venudes, la qual cosa suposa disposar d’un històric de dades de preus reals de venda escripturats en Notaría ( ja que hi anem cada setmana!!).

Tenint en compte que la valoració està orientada a propietaris que volen vendre, aquesta es pot obtenir de diferents maneres per a aconseguir un preu de venda aproximat.

Valoracions en línia d’habitatge

Les valoracions en línia, solen oferir dades immediates amb un marge d’error entre el 5 i el 10%, mitjançant l’ús d’algorismes que combinen les dades de la propietat amb d’altres situades en la mateixa zona.

És una forma àgil d’aconseguir preus orientatius, però cal tenir en compte l’origen de les dades per a l’estimació. Si són dades anunciades per portals immobiliaris, seran preus d’oferta d’altres habitatges en venda, però … compte!!, ja que algunes d’aquestes propietats s’anuncien directament per part de particulars, sense un estudi previ de valoració, per la qual cosa el preu pot no ser conforme a la realitat del mercat i el seu preu inicial anirà sofrint baixades quinzenals per a acomodar-se  a les propietats que sí s’aconsegueixen vendre.

Tanmateix, un API que pertany a una xarxa de MLS, (Associacions immobiliàries sense ànim de lucre per a la compartició de carteres immobiliàries)  accedirà als estudis trimestrals d’ACM (anàlisis comparatives de mercat)  amb les quals estudia analíticament  al tancament de cada trimestre l’evolució i perspectiva del mercat en la seva zona d’influència.

Valoracions professionals d’habitatge

L’API especialitzat en la seva zona d’influència, és coneixedor de:

 1. El mercat immobiliari local.
 2. Les operacions efectuades recentment.
 3. Com són els habitatges en venda en aquest moment.
 4. La demanda real de compradors interessats en un habitatge de les mateixes característiques.
 5. Les taxes locals i incentius fiscals en la compravenda d’habitatge.
 6. Els projectes urbanístics en curs o planificats
 7. Serveis, col·legis i seguretat del veïnat.

Ja veieu doncs que són molts els factors que influeixen en l’estimació d’un preu adequat per a la venda professional d’un habitatge. Recolzats amb dades històriques d’operacions recents, l’API  redactarà un informe de mercat per a què el client venedor conegui el preu adequat per a vendre la seva propietat i que aquesta transacció s’executi en el mínim temps possible. Un altre avantatge de comptar amb el recolzament d’un API,  és que el propietari pot consultar:

 • Com es realitza la valoració
 • Quins habitatges s’utilitzen per a l’informe.
 • Com s’ha qualificat als compradors interessats.
 • Els efectes fiscals de la venda de la propietat.

Excepcionalment, només els API Col·legiats podem accedir al Sistema de Valoració Automàtica del Consell General de Registradors d’Espanya sobre la base d’introduir les característiques de la finca a valorar  i confrontar-la en el temps sobre la base dels resultats de tancaments notarials per finques similars a la valorada.

I ara que ja sap com treballem els API per a garantir el seu patrimoni, confiarà el seu be més preuat a una immobiliària qualsevol que no li garanteixi un informe professional ?

Miguel Angel ROMERO POLANCO
Administrador de Finques col·legiat des de 1997
AICAT 1436  ( Agent Immobiliari Registrat Gencat )
Gerent de FINCAS SAN ANDRES 4
Associat a https://www.agoramls.es/ i a http://www.apialia.cat/, (Agrupacions Immobiliàries líders en la Gestió d’ Exclusives Compartides, amb més de 640 agències associades )